Tin Vui : Học Sinh Được Miễn 100% Học Phí, Không Phải Đóng Bất Kì Khoản Nào

Uncategorized

Các tỉnh được quyê\’t định không thu học phí khi có d.ị.ch b.ệ.n.h; điểm mới về thi k.i.n.h h.o.à.n.g giá năng lực ngoại ngữ; thêm nhiều học sinh, sinh viên được miễn học phí,… là những chính sách về giáo dục có hiệu lực từ tháng 10.2021.

Từ ngày 15.10.2021, Nghị định 81/2021/NĐ-CP về cơ chế thu, quản lý học phí và chính sách miễn, giảm học phí dành cho học sinh, sinh viên sẽ chính thức có hiệu lực.

Trong đó, Nghị định này có một số chính sách đáng chú ý như sau:

 Tăng học phí từ năm học 2022 – 2023 trở đi

Nghị định 81 đã lên lộ trình tăng học phí từ năm học 2022 – 2023 trở đi với cả giáo dục mầm non, phổ thông và đại học.

– Đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông: Trong năm học 2022 – 2023, các địa phương sẽ thu học phí mức sàn – mức trần do Bộ Giáo dục quy định.

Từ năm học 2023 – 2024 trở đi, khung học phí được điều chỉnh theo tỷ lệ phù hợp nhưng không quá 7,5%/năm.

– Đối với giáo dục đại học: Từ năm học 2022 – 2023 đến năm học 2025 – 2026, các cơ sở đào tạo sẽ quyê\’t định học phí theo mức trần mà Bộ Giáo tạo quy định.

Trong đó, học phí đại học cao có thể lên đến 8,75 triệu đồng/tháng với khối ngành y dược vào năm học 2025 – 2026.

Các đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập sẽ được nhận mức hỗ trợ là 150.000 đồng/học sinh/tháng (tăng 50.000 đồng so với trước đây) để mua sách, vở và các đồ dùng học tập khác.

Thời gian được hưởng theo thời gian học thực tế và không quá 9 tháng/1 năm học và thực hiện chi trả 2 lần trong năm vào đầu các học kỳ của năm học.

Thêm nhiều học sinh, sinh viên được miễn học phí

So với quy định trước đây tại Nghị định 86 năm 2015, Nghị định 81/2021 đã bổ sung các trường hợp học sinh, sinh viên được miễn học sau:

– Người học các trình độ trung cấp, cao đẳng mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

– Trẻ em mầm non 5 tuổi không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 5 Điều này được miễn học phí từ năm học 2024 – 2025 (được hưởng từ ngày 1.9.2024).

– Học sinh trung học cơ sở ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo được miễn học phí từ năm học 2022 – 2023 (được hưởng từ ngày 1.9.2022).

– Học sinh trung học cơ sở không thuộc đối tượng tại khoản 8 Điều này được miễn học phí từ năm học 2025 – 2026 (được hưởng từ ngày 1.9.2025).

– Người học các ngành, nghề chuyên môn đặc thù do Thủ tướng Chính phủ quy định.

– Người học thuộc các đối tượng của các chương trình, đề án được miễn học phí theo quy định của Chính phủ.

Các tỉnh được quyê\’t định không thu học phí khi có d.ị.ch b.ệ.n.h

Tùy theo mức độ và phạm vi t.h.i.e.t h.a.i, các địa phương được quyê\’t định không thu học phí trong thời hạn nhất định đối với trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập, học viên giáo dục thường xuyên thuộc vùng bị thiên tai, d.ị.ch b.ệ.n.h, vùng xảy ra các sự kiện bất khả kháng.

Nhiều điểm mới về thi k.i.n.h h.o.à.n.g giá năng lực ngoại ngữ

Ngày 24.10.2021, Thông tư 24/2021/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Quy chế thi k.i.n.h h.o.à.n.g giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam sẽ có hiệu lực và áp dụng.

Theo đó, sẽ thêm nhiều đơn vị tổ chức thi k.i.n.h h.o.à.n.g giá năng lực ngoại ngữ. So với quy định cũ tại Thông tư 23 năm 2017, Bộ Giáo dục đã bổ sung thêm một số đơn vị được tổ chức thi k.i.n.h h.o.à.n.g giá năng lực ngoại ngữ. Cụ thể:

Cơ sở giáo dục đại học có đào tạo ngành ngôn ngữ tiếng nước ngoài (thuộc nhóm ngành Ngôn ngữ và Văn hóa nước ngoài) hoặc sư phạm tiếng nước ngoài (thuộc nhóm ngành Đào tạo giáo viên); Đơn vị sự nghiệp được giao nhiệm vụ tổ chức thi k.i.n.h h.o.à.n.g giá năng lực ngoại ngữ.

– Đơn vị được tổ chức thi k.i.n.h h.o.à.n.g giá năng lực ngoại ngữ theo các định dạng đề thi từ bậc 1 đến bậc 6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam bao gồm:

Đơn vị được tổ chức thi k.i.n.h h.o.à.n.g giá năng lực ngoại ngữ theo các định dạng đề thi từ bậc 1 đến bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (dành cho học sinh phổ thông).

Nguồn : http://tinnhanh24h.org/2022/10/13/tin-vui-hoc-sinh-duoc-mien-100-hoc-phi-khong-phai-dong-bat-ki-khoan-nao/?fbclid=IwAR0kWdOD51PJEBxHEl2JHccsEIlyyZ95tXU1X1l0KkBut8oeQHiFreFbtyE